Rehabilitering på borgernes præmisser

Trin for trin – brugerstyret træning til smertepatienter.

Baggrund

Rehabilitering på Borgernes Præmisser er et projekt under Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation, hvis formål er gennem et kendskab til borgernes ønsker og behov at udvikle nye produkter, services og ydelser til gavn for borgere i rehabilitering. Partnere i projektet er både uddannelses- og vidensinstitutioner (University College Lillebælt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Dansk Sundhedsinstitut), private og offentlige behandlingssteder (Fysioterapi- og smerteklinik Odense, Vejlefjord Rehabiliteringscenter), erhvervsudviklingsorganisationer (Vejle Erhvervsudvikling, Trekantsområdets Innovationsforum), en kommune (Fredericia Kommune) og en daghøjskole (Fredericia Idrætsdaghøjskole). Yderligere har to private virksomheder (MIBIT ApS og Saga Solutions ApS) indgår i projektet.

Resultater

Et resultat i projektet er udvikling af nye serviceydelser i Fredericia kommune, der understøtter medborgerskab med inddragelse frivillige medborgere til støtte for borgere i en rehabiliteringsproces i form af de nye tiltag: Støttepiller, Visitkortordning og Civilsamfundsstrategi i relation til rehabilitering. De nye tiltag er udviklet og afprøvet i samarbejde mellem Fredericia kommune, UCL, frivillighedsorganisationer, frivillige medborgere og borgere i rehabilitering.

Et andet resultat af projektet er udvikling af træningsmetoden “Trin for trin” for patienter med kroniske smerter i led og muskler, der kan give disse borgere en højere livskvalitet og måske spare samfundet for sygedage og udgifter til medicin.

Hvad er Trin for Trin?

Trin for trin er en metode, som kan hjælpe både den enkelte person og dens terapeut i tilrettelæggelse af et meningsfyldt træningsforløb. Det er en måde at støtte den enkelte i at afklare sine ressourcer, etablere meningsfyldte målsætninger og planlægge en overskuelig træning med klare mål i samarbejde med en terapeut. I forbindelse med Trin for Trin er der udarbejdet en mappe til borgeren med træningsskemaer m.v. til brug i rehabiliteringsforløbet. Endvidere er der i samarbejde med firmaet MIBIT udviklet IT-platform til understøttelse af træningen i samarbejdet mellem borgeren og fysioterapeuten.

Læs mere om Trin for Trin på www.trin-for-trin.dk

Trin for Trin skal motivere til Træning Trin for Trin træningsmetoden bygger på teorier om smerte, pacing og rehabilitering og er udviklet på baggrund af antropologiske studier af personer med kroniske muskelsmerter og behandlere. Med Trin for Trin har fysioterapeut Inge Ris Hansen udviklet en enkel metode til at motivere smertepatienter til at træne og dermed øge mulighederne for en aktiv hverdag.

Kontakt

Projektleder Annette Dalsgaard Vilain kan kontaktes for yderligere information på mail: andv@uckl.dk og mobiltelefon: 51165553.

Om denne side