Projektpartnere

Projektets partnere har forskellige kernekompetencer og som følge heraf forskellige roller og ansvarsområder i projektet

UC Lillebælt – Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering

UCL har det overordnede ansvar for analyse af feltstudier, afrappor­tering, økonomistyring og videnspredning og er i samarbejde med de øvrige partnere ansvarlig for udvikling af retningslinjer for brugerdreven rehabilitering.

Fredericia Kommune

Kommunen bidrager med medarbejdere og borgere og fungerer som eksperimentarium for udvikling og afprøvning af produkter og ydelser.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Hammel Neurocenter står for udvikling, afprøvning og kvalificering af brugerorienteret effektmålingsredskab for rehabiliteringspatienter.

Fysioterapi og smerteklinik

Udvikling og afprøvning af nye metoder i rehabilitering af borgere med begrænsede mentale, fysiske og sociale ressourcer.

Dansk Sundhedsinstitut

Er ansvarlig for antropologiske undersøgelser af brugeres behov og ønsker i forbindelse med rehabilitering.

VEU – videncenter for bl.a. entreprenørship

Ekspertise, rådgivning og støtte til private virksomheder, der produkt- og forretningsudvikler. Faciliterer processen omkring OPP og understøtter private virksomheders innovationsprocesser.

Trekantområdets Innovationsforum

Ansvarlig for netværksdannelse til virksomheder, der udvikler produkter og systemer til udvikling af rehabiliteringsprocesser.

Fredericia Idrætsdaghøjskole

Bidrager med udvikling af aktiviteter og netværk til støtte af borgere i rehabiliteringsforløb.

Vejlefjord Neurocenter

Vejlefjord bidrager med medarbejdere i vidensindsamlingsfasen (fase 2).

Projektleder

Annette Dalsgaard Vilain
andv@ucl.dk
5116 5553

Om denne side