Projektplan

Projektet er en iterativ proces, der forløber over to år fra efterår 2009 til efterår 2011.

Projektet er opdelt i seks aktivitetsfaser:

1. Opstart

Konference om velfærdsinnovation og offentligt/privat partnerskab. Derudover gennemføres seminar for projektgruppens hovedaktører med henblik på gensidig forventningsafstemning, etablering af projektorganisation, succeskriterier på delopgaver, videndeling om specialer m.m. Fasen indeholder også elementer som projektplanlægning og organisering.

2. Videnafklaring og undersøgelsesdesign

Kortlægning af aktørernes aktuelle teoretiske og praktiske viden om eksisterende metoder til inddragelse af borgere i rehabilitering og i udvikling af produkter og serviceydelser.

3. Antropologisk undersøgelse

Kvalitative studier blandt de involverede partnere og udvalgte borgere i deres umiddelbare netværk. Den antropologiske undersøgelse lægges til grund for en analyse, der skal generere ideer og udvikle nye produkter og indsatser inden for rehabilitering.

4. Produkt- og metodeudvikling

På baggrund af fase 2 og 3 indledes fælles innovationsproces blandt de involverede aktører med henblik på at opnå fælles forståelse for behovene forud for design af løsninger. Efterfølgende designes nye prototyper på produkter, systemer og ydelser inden for rehabilitering samt modeller for inddragelse af borgere, private, civile og offentlige aktører.

5. Afprøvning og videreudvikling

Processen i fase 4 leder til nye systemer, som direkte kan implementeres i fire delprojekter. Private og offentlige aktører udvikler produkter, prototyper og ydelser til støtte for rehabiliteringskrævende borgere. Endvidere udvikles og beskrives modeller til borgerinddragelse i rehabiliteringsforløb.

6. Videnspredning

De udviklede produkter og den indsamlede viden formidles via netværk, konference, workshops, foldere og håndbog med anbefalinger og guidelines om rehabilitering på borgernes præmisser.

Projektleder

Annette Dalsgaard Vilain
andv@ucl.dk
5116 5553

Om denne side