Vidensspredning

Projektet arbejder for en systematisk videnspredning gennem brug af forskellige, relevante medieplatforme.

Produkter og støttemateriale i forhold til videnspredning

UCL har ansvaret for udfærdigelse af håndbog med anbefalinger og guidelines for borger- og brugerdreven rehabilitering.

VEU har ansvar for produktion af guidelines og anbefalinger i forhold til processtøtte til virksomheder, der innoverer.

Alle partnere har ansvar for produktion af artikler og PR materiale til gavn for projektet.

Afsluttende konference for medarbejdere i Fredericia kommune

Medarbejder gives indsigt, forståelse og motivation for indgåen i innovationsprocesser med borgerfokus.

Projektet afsluttes med en konference for udvalgte ambassadører blandt medarbejderne i Fredericia kommune med afsæt i erfaringerne om borgerinddragelse i innovationsprocesser.

Fokus på innovationskraft og kapabilitet i forvaltningen og implementering af nye løsninger med afsæt i de foreslåede løsninger fra projektet.

 

Om denne side