Brugerdreven innovation i rehabilitering

Debatseminar hos Dansk Sundhedsinstitut.

Brugerdreven innovation er blevet et mantra – også indenfor sundhedsområdet. Men giver det mening at inddrage brugerne i udviklingen af nye produkter og serviceydelser? Hvordan laver man innovation på brugernes præmisser? Hvad sker der med viden om brugernes behov, når de skal omsættes til business-cases, som virksomheder tager afsæt i?

Projektlederne Marie Brandhøj Wiuff og Laura Emdal Navne fra Dansk Sundhedsinstitut fortæller om deres erfaringer med videnskabelsesprocesser i brugerdreven innovation fra projekt ‘Rehabilitering på borgernes præmisser’ og inviterer alle, der arbejder med rehabilitering, brugerinddragelse og brugerdreven innovation til debatseminar hos Dansk Sundhedsinstitut.

Paneldebatter

Til hvert seminar inviteres to paneldeltagere til at åbne debatten med deres perspektiv på dagens emne.

Første debatseminar blev afholdt den 22. februar 2011 i København med 110 tilmeldte. Her deltog projektleder Mette Mollerup, Region Syddanmark og seniorrådgiver Steffen Jöhncke, Institut for Antropologi, Københavns Universitet som paneldeltagere.

Andet debatseminar blev afviklet i Viborg, hvor paneldeltagerne er projektdeltager Jacob Høj Jørgensen fra Væksthus Midtjylland og forsknings- og innovationsmedarbejder Johanne Mose fra Alexandra Instituttet

Se mere om Dansk Sundhedsinstituts debatseminarer: http://dsi.dk/kurser_seminarer/DSIdebatseminarer_forside/

Projektleder

Annette Dalsgaard Vilain
andv@ucl.dk
5116 5553

Om denne side